Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Tümü VİZYON MİSYON

Vizyonumuz:    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; Çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. İş dünyasınca aranan nitelik ve nicelikte ara eleman açığını kapatmak ve çağdaş uygarlığı hedefleyen ülkemizin gereksinimi olan nitelikli ve becerili meslek elemanlarını yetiştirmek; eğitimde en iyiye ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermek. Bunu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Misyonumuz:      Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun  bir parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli iş gücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir. Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle sadece ulusal değil, evrensel değerlere ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikte meslek elemanı yetiştirmek.

...
Tümü DUYURULAR